ICOPAL SLOVENSKO

  • SK


Najvyššia kvalita, výnimočná zárukaNajvyššia kvalita, pokročilé technológie, v praxi osvedčená funkčnosť stavebných materiálov ponúkaných Icopal a.s., Štúrovo a jedinečný systém Osobnej záruky kvality Icopal umožňujú získať výnimočne dlhú záručnú dobu.
 
Osobná záruka kvality Icopal je jedinečná z viacerých dôvodov. Hlavne preto, že je veľmi jednoduchá, dostupná, vhodná a ľahko použiteľná. Oprávnená osoba na získanie záruky (zákazník) je povinná sa registrovať do internetovej záručnej databázy Icopal na stránke www.zaruky.icopal.sk do 45 dní od dátumu vystavenia dokladu, ktorý dokumentuje nákup Icopal výrobku podľa Osobnej záruky kvality Icopal výrobku.
 
Icopal a.s. poskytuje Osobnú kvalitu záruky pre jednotlivé výrobky a tiež pre odporúčané hydroizolačné systémy. Najdlhšiu záruku je možné získať až v trvaní 35 rokov.
Uzavretím dohody o záruke Icopal a.s. zaručuje, že po celý čas záruky výrobky budú odolné proti poveternostným vplyvom a najmä si zachovajú hydroizolačné vlastnosti.
 
Osobná záruka kvality Icopal je dokument vydaný v písomnej forme, ktorý presne definuje záručné doby a povinnosti ručiteľa a ktorý poskytuje kupujúcemu všetky práva vyplývajúce zo záruky pre výrobky a systémy ponúkané Icopal a.s.
 
Osobná záruka kvality Icopal je založená:

  1. na povedomí o najvyššej kvalite výrobkov, vlastných výrobných postupov a technologických systémov;
  2. na vnútropodnikovej kontrole výroby certifikovanej notifikovanou osobou č. 1301, Technický a skúšobný ústav stavebný, Bratislava, Studená 3;
  3. na systéme riadenia kvality ISO 9001 certifikovanom organizáciou SGS International Certification Service EESV, Belgicko;
  4. na nepretržitom výskume a vývoji zlepšovania technologických postupov a zvyšovania kvality výrobkov;
  5. na výskume a podpore predaja skupiny Icopal prostredníctvom medzinárodných výskumných a vývojových centier Icopal.

Icopal vo svete


 Serwis wykorzystuje pliki cookie (ciasteczka). Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.Polityka cookies » X