ICOPAL SLOVENSKO

  • SK


Čo je to záruka?Osobná záruka kvality Icopal je dohoda, ktorá sa uzatvára medzi Ručiteľom a Oprávnenou osobou na získanie Osobnej záruky kvality Icopal. Ručiteľ sa zaručuje, že výrobky spoločnosti Icopal zakúpené zákazníkom, na ktoré sa vzťahuje Osobná záruka kvality Icopal, zachová svoju funkčnosť v rámci oblasti pôsobnosti uvedenej v Osobnej záruke kvality Icopal počas skutočnej záručnej doby, ktorá je v záruke stanovená. Ručiteľ sa zaručuje, že podnikne všetky kroky uvedené v záruke, ak sa vyskytne chyba na výrobku. Cieľom záruky je odstrániť chybu, ktorá sa vyskytne počas záruky, alebo poskytnúť Oprávnenej osobe výrobok bez chýb.

Ručiteľ môže byť aj výrobca, aj predávajúci. Udelenie Osobnej záruky kvality Icopal nie je povinné, tzn., že udelenie nie je povinné ani pre výrobcu, ani pre predávajúceho. Získaním Osobnej záruky kvality Icopal sú Oprávnenej osobe udelené doplnkové práva, ktoré nebudú platné pokiaľ nezíska Osobnú záruku kvality.

Osobná záruka kvality Icopal vychádza z ustanovení vzájomne súvisiacich zákonov z oblasti obchodného a občianskeho práva, ktoré predstavujú Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, Zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, Zákon č. 294/1999 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom a Zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník.

 Serwis wykorzystuje pliki cookie (ciasteczka). Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.Polityka cookies » X